Podporujeme

Druhý ročník PODPORÍME, ČO TY PODPORÍŠ

29.10.2019 | ČO TY PODPORÍŠ

Ďalší ročník nášho projektu sa venoval rôznym oblastiam podpory. KOFT venoval finančnú podporu na šport, školstvo, kultúru a sociálnu podporu rodín.

V roku 2019 sme podporili 7 návrhov, pričom všetky požadované finančné prostriedky boli použité na deti. 
Podporili sme rôzne oblasti – sociálnu pomoc, záujmové aktivity a šport, ale aj školstvo. Napriek rozdielnym cieľom podpory všetky spája dlhoročná pomoc zo strany našich kolegov. Niektorí zamestnanci dokonca získali podporu už druhý rok po sebe.

Sociálna podpora od KOFT-u
V rámci sociálnej pomoci sme venovali finančné prostriedky potrebné na rekonštrukciu kuchyne v byte, kde býva rodina bez základného živiteľa. Teraz sa 3 deti spolu s babičkou môžu tešiť novej kuchyni, novému srdcu domova.

KOFT v školstve
V rámci podpori školstva sme pomohli  MŠ Farbička  (OZ Farbičky čarbičky Bratislava), ktorá sa musela popasovať s nepríjemnou udalosťou. Naše finančné prostriedky boli použité na obnovu prostredia MŠ po vykradnutí, na dokúpenie didaktických pomôcok, dokúpenie zničených hračiek, a následne aj dofinancovanie preliezky. Dúfame, že sa deti aj vďaka našej pomoci mohli vrátiť do svojich obľúbených tried bez toho, aby pocítili strach a nedostatok sposôbený zlodejmi. 

Športové aktivity s našou podporou

Aj tento rok sme podporili úspešný  Basketbalový klub mládeže Petržalka – Five Stars, o.z., Bratislava (kategória staršie mini U12 a prípravka)
Náš finančný dar bol použitý na zakúpenie športových potrieb, športového oblečenia a takisto na dofinancovanie telocvične. Mladým basketbalistkám prajeme veľa energie na tréningoch a úspechov na turnajoch. 

Tento rok sme podporili aj Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra. Malí nitrianski hokejisti sa tak môžu tešiť z novej hokejovej výstroje v klube a tréningových športových pomôcok, ktoré im pomáhajú zdokonaliť sa v ich hokejovej záľube. Nech sa vám darí chlapci! 

Opätovne sme podporili úspešné Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca, Trebatice. Mladé nádejné talenty regiónu nám robia veľkú radosť .  Porporili sme ich v novej materiálnej a športovej výbava, oblečení hráčov, doprave na zápasy, občerstvení a propagácii počas turnajov.

Tohtoročná finančná podpora putovala aj pre Obecný športový klub Svätý Kríž, pričom sme podporili mládež v ich obľúbených futbalových aktivitách.

Záujmová oblasť detí v kultúre

KOFT podporil deti aj v Detskom folklórnom súbore Gerulata, Bratislava-Rusovce.  Náš finančný príspevok bol použitý na rekonštrukciu priestorov, kde deti trénujú. Mladým folkloristom prajeme, aby sa im dobre tancovalo aj spievalo a aby tak šírili radosť a tradíciu  do celého sveta.  

ĎAKUJEME našim kolegom Alenke, Tomášovi, Andymu, Ďurimu, Majke a Marianovi, Martinovi a Maťovi za to, že takto pravidelne pomáhajú  a že aj vďaka nim môžeme zlepšovať svet detí aj my. 

KOFT