ZRODENÁ NA DEDINE
Koskenkorva sa zrodila v roku 1953 a je jedinou svetoznámou vodkou pomenovanou po dedine, v ktorej sa vyrába. Destiluje v dedine Koskenkorva, uprostred rozľahlých polí západného Fínska.

Koskenkorva má silnú základňu v Škandinávii a Pobaltí a rapídne expanduje. Dnes je Koskenkorva dostupná v 30 krajinách naprieč svetom.

ČO ROBÍ Z KOSKENKORVA OCEŇOVANÚ VODKU?
V dedine Koskenkorva je život prostý. Máme dobrý jačmeň, čistú vodu, oddaných miestnych farmárov a prvotriedny proces destilácie. Pracujeme s tými najlepšími ingredienciami, ktoré nám príroda môže poskytnúť, aby sme vytvorili jemnú, úprimnú vodku. Je to také prosté.
Pre nás je udržateľnosť spôsobom života. Za všetku udržateľnú prácu, ktorú robíme, sme získali ocenenie Green Company of the Year v ročníku 2018 súťaže Drinks Business Green Awards a ocenenie Vodka Producer of the Year 2020 v súťaži International Spirits Challenge. 

Vodka Koskenkorva je úprimná vodka vyrobená udržateľným spôsobom.
Naša vodka nesie meno po dedine vo Fínsku, Koskenkorva, kde skutoční farmári zbierajú najsevernejší jačmeň na svete, ktorý následne premieňame do toho najčistejšieho možného liehu a kombinujeme s nefiltrovanou pramenistou vodou, aby sme vytvorili pravú, poctivú vodku.
Závod Koskenkorva má 99,9 % mieru recyklácie (nebojte sa, v dedine stále pracujeme na tom 0,01 %) a bola prvou liehovinou, ktorá vyhrala súťaž Green Company of the Year Award.

UDRŽATEĽNOSŤ A CYKLICKÉ HOSPODÁRSTVO
Miera recyklácie a opätovného využitia v pálenici Koskenkorva je 99,9 %.
Čo nemôžeme použiť na výrobu liehu využívame na výrobu škrobových produktov a krmív pre zvieratá.
Jačmenné šupky spaľujeme vo vlastnej spaľovni na biopalivo, aby sme poháňali destiláciu, popol využívame ako hnojivo.
Oxid uhličitý z fermentácie zhromažďujeme a využívame v skleníkoch.
Spoločnosť Altia spolupracuje s akčnou skupinou Baltského mora (pozn. prekladateľa: Baltic Sea Action Group) s cieľom podporovať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a chrániť Baltské more a ďalšie vodné toky.

JAČMEŇ JE PRE NÁS NAJLEPŠÍ

JAČMEŇ
 • Produkuje lepšiu úrodu než iné obilniny v podnebí našej dediny
 • Odrody, ktoré odporúčame, sú optimalizované pre najlepšiu úrodu a obsah škrobu v podnebiach a druhoch pôdy, ktoré obklopujú dedinu
 • Počas vegetačného obdobia má 24 hodín svetla, čo zlepšuje enzymatické vlastnosti a pomáha v skorých štádiách procesu
 • Má veľmi málo súčastí, ktoré je v procese potrebné premývať, znižuje spotrebu vody
 • Šupky spaľujeme v spaľovni na biopalivo, čím sa v procese takisto znižuje baktériová nálož
PŠENICA
 • Produkuje slabú úrodu v chladnom podnebí dediny
 • Má bielkovinovú zložku, ktorá by si v procese vyžadovala omnoho viac premývania
 • Nevzniká z nej tak čistá chuť liehu ako z jačmeňa
 • Šupky nemožno použiť ako palivo pre paru v spaľovni na biopalivo a v procese by to prinieslo väčšiu baktériovú nálož, ak by sa separátne neočistili
ČISTÁ VODA
 • 100 % nefiltrovaná a nespracovaná podzemná voda.
 • Čerpaná 7-8 metrov spod zeme.
 • Fínska podzemná voda má výnimočnú kvalitu.
 • Dažďová voda sa filtruje na hrebeňoch oblasti Salpausselkä.
 • Kvalitu vody pravidelne testuje externé laboratórium.
 • Spoločnosť Altia chráni oblasti čerpania vody prostredníctvom vlastníctva pôdy a obmedzenia stavebných procesov.
ŠPIČKOVÁ DESTILÁCIA
 • Neustála destilácia s pomocou 5 nádrží a 4 podporných nádrží.
 • Efektivita destilácie je 99 %.
 • V procese sa využije 100 % jačmeňa.
 • Neustála destilácia znižuje spotrebu vody a energie.
 • Menej premývania a menej chemikálií.
 • Čistý lieh, ktorý je 100 % nefiltrovaný.

ODUŠEVNENÍ MIESTNI FARMÁRI
 • Zhruba 1 500 farmárov prispieva k výrobe vodky Koskenkorva.
 • Umenie kultivácie jačmeňa sa odovzdávalo z generácie na generáciu.
 • Spoločnosť Altia podporuje miestnych farmárov, aby maximalizovala efektivitu poľnohospodárstva, aby sa živiny využívali rozumne a aby monitorovala jačmeň počas vegetačného obdobia pre zaistenie jeho vitálnosti.