Podporujeme

KOFT, s.r.o. v projekte PODPORÍME, ČO TY PODPORÍŠ

20.4.2018 | ČO TY PODPORÍŠ

Spoločenská zodpovednosť sa netýka len našej spoločnosti, ako celku. Venujú sa jej individuálne aj naši zamestnanci. Preto sme sa rozhodli podporiť ich snahu a vytvorili sme nový projekt.

Zamestnanci KOFT, s.r.o. už dlhoročne individuálne pomáhajú v rôznych oblastiach spoločenského života. Individuálne, a hlavne dobrovoľne podporujú rôzne projekty či už v oblasti charity alebo životného prostredia, športové aktivity detí a mládeže alebo projekty, za ktorými vidia dobrý nápad a  zaujímavý cieľ podpory.

Spoločnosť KOFT, s.r.o. takéto aktivity našich zamestnancov registruje už viac rokov, preto sme sa ich rozhodli povzbudiť.

 

Vytvorili sme pre našich zamestnancov projekt

„PODPORÍME, ČO TY PODPORÍŠ“

 

Do projektu sa môže zapojiť každý jeden zamestnanec prostredníctvom svojho návrhu na finančnú pomoc v oblastiach, ktoré sám finančne podporuje.  Vedenie našej spoločnosti spolu s výberovou komisiou zloženou zo zamestnancov prejde všetky návrhy, dohliadnu na to, či sa pomoc zhoduje s názormi spoločnosti a najmä či obdarovaní plne využijú našu finančnú pomoc. Pokiaľ zamestnancov návrh pomoci prejde výberovou komisiou, spoločnosť KOFT, s.r.o. daruje rovnakú sumu, akú je ochotný darovať zamestnanec. Obdarovaný tak dostane dvojnásobnú finančnú podporu.

Cieľom tohto projektu je podporiť zamestnancov, ktorí sú pravidelnými darcami. Zároveň však chceme motivovať všetkých zamestnancov k ochote pomáhať iným. Pre našu spoločnosť je výber a vlastná investícia našich zamestnancov zárukou, že náš finančný príspevok je cielene umiestnený tam, kde ho potrebujú a využijú na dobrú vec.

„Pokiaľ majú ľudia potrebu pomáhať, je nutné ich podporovať. Je pre mňa veľmi dôležité, aby mali moji kolegovia dobrý pocit nielen z práce, ktorú robia, ale aj zo seba samých,“ povedal Ing. Martin Lešo, konateľ spoločnosti KOFT, s.r.o.

Projekt sme spustili v roku 2017 a prvé návrhy budú finančne podporené už počas roku 2018. Aj keď nám naplánovanie a príprava tohto projektu zabrala veľa času, sme nesmierne radi, že sme ho mohli oficiálne spustiť a vytvoriť tak podmienky podpory aj do budúcich rokov.

Viac informácií o našej pomoci sa dočítate v budúcich článkoch.