Podporujeme

POHODA podporila zodpovednú konzumáciu alkoholu

3.8.2018 | Zodpovednú konzumáciu alkoholu

Tento ročník Pohody bol obohatený o aktivity na podporu zodpovedného prístupu k alkoholu so zameraním na najrizikovejších návštevníkov- maloletých a šoférov. Festival Pohoda pri týchto aktivitách spolupracoval so združením PI S ROZUMOM, ktorého súčasťou je aj spoločnosť KOFT, s.r.o.

Povedzme si úprimne. Pri približne 30 000 návštevníkoch mali pracovníci v nápojových centrách plné ruky práce. Aj napriek ich veľkej snahe je zisťovanie veku pri „podozrivých“ zákazníkoch nielen náročné, ale často aj nemožné- nikto z nich totiž nemá povolenie pýtať od zákazníkov občiansky preukaz. Práve kvôli zminimalizovaniu predaja alkoholických nápojov mladistvým, organizátori festivalu v spolupráci s PI S ROZUMOM navrhli farebne odlišné náramky s označením <18, ktoré obsluhu hneď upozornili na neplnoletých zákazníkov.


„Sme radi, že práve najväčší slovenský festival sa nebál prísť so zavedením takejto novinky, ktorá podporí zodpovedný prístup k alkoholu. Veríme, že takáto aktivita sa stane tradíciou nielen na Pohode, ale aj na ostatných festivaloch,“ povedal Erik Čížek z Fóra PI S ROZUMOM.

Ďalšou veľmi oceňovanou aktivitou boli vyškolené hliadky vybavené certifikovanými alkohol testermi, vďaka ktorým si návštevníci mohli kedykoľvek otestovať svoju hladinu alkoholu v krvi. Tieto hliadky boli aktívne NON-STOP počas celého trvania festivalu a ich služby využilo približne 3 000 návštevníkov, najmä šoférov. Pochopiteľne, najväčší záujem o tester bol v nedeľu ráno, kedy z festivalu odchádzalo najviac návštevníkov. Zostatkový alkohol pritom prekvapil mnohých, ktorí si mysleli, že sú úplne triezvi.  V takýchto prípadoch si návštevníci nesadali rovno za volant, ale našli si za seba náhradného šoféra,  alebo čakali, kým ich telo alkohol úplne odbúra. Našli sa dokonca aj takí, ktorí sa k hliadke vracali niekoľkokrát, aby sa uistili, že už môžu bez problémov šoférovať. „Túto aktivitu považujem za jednu z najlepších alternatív edukácie. Zostatkový alkohol si totiž návštevníci mohli zistiť ešte predtým, ako sadli za volant. Zároveň si však uvedomili, že nestačí „cítiť sa v pohode“. V združení PI S ROZUMOM pri edukácii uprednostňujeme prevenciu pred negatívnymi dôsledkami nezodpovednej konzumácie alkoholu, “ dodal Ing. Martin Lešo zo spoločnosti KOFT.

Fórum PI S ROZUMOM vzniklo v roku 2010. Združuje významných výrobcov, distribútorov a importérov alkoholu na Slovensku, pričom nereprezentuje žiadneho jednotlivého výrobcu, ani akúkoľvek časť trhu. Fórum vzniklo kvôli potrebe osvety a prevencie zameranej na elimináciu škodlivých následkov zneužívania alkoholu a poskytuje seriózne a vyvážené informácie súvisiace s alkoholom.

„Sme nesmierne radi, že naša spoločnosť je súčasťou tak aktívneho fóra, ako je PI S ROZUMOM,“ zakončil Ing. Martin Lešo, konateľ spoločnosti KOFT, s.r.o.

ZDROJ: Pi s rozumom
FOTO: Ilustračné foto