Podporujeme

Prvý ročník projektu PODPORÍME, ČO TY PODPORÍŠ

28.11.2018 | ČO TY PODPORÍŠ

V apríli 2018 spoločnosť KOFT, s.r.o. oficiálne spustila projekt Podporíme, čo ty podporíš. Jeho cieľom je podržať zamestnancov, ktorí dlhoročne individuálne pomáhajú v rôznych oblastiach spoločenského života. Zároveň však má aj motivovať všetkých zamestnancov k ochote pomáhať iným. Ako sa nám darilo počas prvého roka?


Tento rok naši zamestnanci prihlásili do projektu PODPORÍME, ČO TY PODPORÍŠ celkovo štyri projekty. Patrili do oblasti podpory detí v športe, histórie a takisto pomoci sociálne znevýhodneným.

Prvým podporeným projektom bol BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE PETRŽALKA – FIVE STARS. Tento klub bol vybraný nielen kvôli talentovaným dievčatám z kategórie mladšie mini, ale hlavne kvôli trénerkám a ich obrovskej motivácii viesť dievčatá k tomuto športu. Klub si vďaka nám zaobstaral nové klubové oblečenie,športové potreby a  dofinancovanie turnaja.  


Druhým projektom bolo CENTRUM FUTBALOVEJ MLÁDEŽE JOZEFA ADAMCA z Trebatíc. Jeho hlavným cieľom je podpora talentovanej  futbalovej mládeže a pokračovanie v budovaní podmienok pre šport, futbal detí a mládeže  z regiónu.  Náš dar im doplnil športovú výbavu a oblečenie hráčov, prispeli sme im na dopravu na zápasy a pomohli sme im aj s propagáciou ich centra na webe a plagátoch.


Ďalšou oblasťou našej podpory bola história. V tomto prípade sa jednalo o Viedenskú električku, ktorá je historicky spätá s Bratislavou a zároveň je unikátnym projektom, ktorý funguje len vďaka nadšencom z KLUBU PRIATEĽOV MESTSKEJ HROMADNEJ A REGIONÁLNEJ DOPRAVY, o. z. Keďže samotná lokomotíva už prešla rekonštrukciou, náš finančný dar putoval na podporu jej spojazdnenia a opravu jedného z pôvodných vozňov. Dúfame, že ich už čoskoro uvidíme v plnej kráse.


Okrem toho sme našu pozornosť venovali aj podpore sociálne znevýhodnenej rodiny. Informácie o tejto podpore si však z pochopiteľných dôvodov necháme pre seba.

 „Tento rok sme v projekte rozdelili krásnych 1 800€. V mene vedenia spoločnosti KOFT, s.r.o. by som chcel poďakovať každému zamestnancovi,  ktorý svoj návrh do nášho projektu poslal a tým dal našej spoločnosti možnosť finančne podporiť skvelé aktivity a aspoň čiastočne prispieť k lepšej budúcnosti obdarovaných,“ povedal Ing. Martin Lešo, konateľ spoločnosti KOFT, s.r.o.

„Každý z týchto projektov už dlhoročne podporujeme - či už finančnou alebo fyzickou pomocou. Preto by sme aj my zamestnanci chceli povedať veľké ĎAKUJEM nielen vedeniu našej spoločnosti, ktoré nás finančne podporuje, ale aj CSR Managerovi a ostatným zamestnancom, ktorí sa na celom projekte podieľajú,“ zhodujú sa Alenka, Andy a Tomáš, naši zamestnanci a tohtoroční navrhovatelia v projekte Podporíme, čo ty podporíš.