Podporujeme

Štvrtý ročník projektu PODPORÍME, ČO TY PODPORÍŠ

8.12.2021 | ČO TY PODPORÍŠ

Aj napriek stále trvajúcim celosvetovým ťažkostiam sme nezabudli pomáhať projektom, ktoré našu podporu naďalej potrebujú.

Tento rok sme finančné prostriedky z projektu Podporíme čo Ty podporíš použili v sociálnej oblasti a na podporu športu.

Vo februári 2021 akceptovala Schvaľovacia komisia všetky žiadosti našich zamestnancov, nakoľko splnili základný účel celého tohto projektu – podporu toho, čo podporujú zamestnanci spoločnosti KOFT, s.r.o.

V oblasti športu sme podporili naše stálice:
  1. Basketbalový klub mládeže Petržalka – Five Stars, o.z., Bratislava. Naša podpora išla najmä na nákup športových potrieb, software na štatistiku družstiev a dofinancovanie telocvične. 
  2. Mestský mládežnícky hokejový klub Nitra, pričom sme pomohli s podporu organizácie Letného hokejového tábora, organizovaného v Rozálke Pezinok. 
V sociálnej oblasti sme podporili zamestnancov v pomoci pre: 
  1. Občianske združenie pre zdravé a handicapované deti a mládež. Tu sme prispeli na organizáciu Hipoterapie, konkrétne  aktivity na zlepšenie pohybových schopností detí
  2. o.z. TAMKA. Celé združenie vzniklo za účelom získať pomoc na rehabilitáciu a nákup pomôcok pre Tamarku Horvátovú, susedu nášho kolegu Maťa.

Rok 2021 bol už štvrtým ročníkom tohto projektu. Celkovo sme tak prispeli na podporu aktivít našich zamestnancov sumou 10 800 €.

Dúfame, že piaty ročník prinesie ďalšie zaujímavé možnosti podpory nielen pre našich zamestnancov, ale aj pre spoločnosť KOFT, s.r.o. V ťažkých časoch nás totiž posúva vpred aj pomoc tým, ktorý to potrebujú ešte viac ako my. 

Váš KOFT