Podporujeme

KOFT úspešne rozbehol projekt zameraný na detské domovy

22.10.2018 | Projekt HOVORME O ALKOHOLE

To, čo sme pred necelým rokom sľúbili, aj plníme. V roku 2017 sme na Slovensko priniesli prvú Jack Daniel´s Personal Collection. Keďže sme si ju nechceli nechať len pre seba, 5 kusov tejto špeciálnej kolekcie sme venovali do dražby. Verejnosť ich vydražila za celkovú sumu 590€. Túto sumu sme zdvojnásobili a spolu so združením SANANIM sme vytvorili koncepciu školení o zodpovednej konzumácii alkoholu v detských domovoch po celom Slovensku pod názvom HOVORME O ALKOHOLE NIELEN NA ŠKOLÁCH.

Ako dlhoročný člen združenia PI S ROZUMOM podporujeme prednášky Hovorme o alkohole, ktoré sú zamerané na žiakov základných škôl. Prednášky sa zaoberajú prevenciou alkoholizmu mladistvých, ale venujú sa aj podpore rozhovorov detí s vlastnými rodičmi.  Práve tieto prednášky nás inšpirovali vytvoriť vlastné školenia a posunúť tento projekt ďalej. Rozhodli sme sa totiž venovať prednáškam pre deti z detských domovov. Týmto deťom často chýba pozitívny vplyv rodičovskej výchovy a preto sú naše prednášky o čosi iné, ako prednášky realizované na základných školách.

Našim cieľom bolo spraviť minimálne 10 školení HOVORME O ALKOHOLE NIELEN NA ŠKOLÁCH. Keďže sme výťažok z aukcie zdvojnásobili, po finančnej stránke sa nám náš cieľ podarilo splniť. Nastala však etapa, ktorá bola o čosi náročnejšia. Keďže projekt so zameraním na detské domovy je na Slovensku niečím novým, trvalo pár mesiacov, kým si dôveru detských domovov získal.

 

Nakoniec sa to však podarilo a naše prednášky o zodpovednej konzumácii alkoholu sa doteraz uskutočnili v desiatich detských domovoch v Košiciach, Istebnom, Seredi, Kolíňanoch, Nitre, Topoľčanoch, Ružomberku, Poprade a v  Spišskej Belej.

 

Celý priebeh školení má na starosti vynikajúci lektor, ktorý sa profesne venuje sociálnej práci zameranej na marginalizované skupiny obyvateľstva. Keďže má špecializáciu na pedagogickú a publikačnú činnosť v tejto oblasti, spolupráca s mladistvými vyrastajúcimi v často nevyhovujúcich podmienkach preňho nebola problémom. Prednášok sa zúčastňujú deti vo veku približne 11-15 rokov. Veľmi nás teší fakt, že aj keď sú deti na prednáške povinne, hneď od začiatku sa aktívne zapájajú do prednášky a je na nich vidno, že ich téma zaujíma. Veľkou výhodou týchto prednášok je interaktívny priebeh, ktorý deti vtiahne priamo do deja príbehov, čo v konečnom dôsledku zabezpečí väčšiu zapamätateľnosť v budúcom živote týchto detí.

 „Sme radi, že sa KOFT-u podarilo tento úžasný projekt spustiť. A nielen pre to, že sme sa začali venovať  deťom, ktoré vyrastajú často bez rodičov. Ale najmä preto, lebo sa v ich spätnej väzbe krásne ukazuje, že ich tieto prednášky zaujímajú a snáď aj posúvajú v ich budúcom živote tým správnym smerom,“ povedala Zuzana Lešová, CSR Manager KOFT, s.r.o.

„Združenie SANANIM a zvolený lektor majú v našom projekte nezameniteľnú úlohu a veríme, že sa nám spolu bude dariť aj v budúcnosti. V tomto prípade totiž platí – BERIEME TO OSOBNE,“ dodala Zuzana.

Koľko detských domovov sme stihli tento rok navštíviť, sa dozviete v našich budúcich článkoch.