V centrálnej časti prefektúry Kjóto v krásnej prírode nájdeme liehovar Kyoto Miyako Destillery. Neďaleko liehovaru tečie rieka Jura, ktorá je známa lovom rýb aju /sladkovodné ryby/.  Liehovar je obklopený horami, preto je teplotný rozdiel medzi dňom a nocou veľký, čo urýchľuje proces zrenia whiskey.
V liehovare Kyoto Miyako Desrillery existujú dva typy destilačných kotlov. Typ s rovnou hlavou a typ s vydutou hlavou /typ s rovnou hlavou = liehovina s pomerne odvážnou chuťou - a vydutou hlavou = produkuje liehovinu s nádhernou a hladkou chuťou/ Kapacita liehovaru je 5000 l.
2 stupne destilácie:
      • 1. destilácia „priama“ trvá cca 4-5 hodín, získajú približne 1300l liehoviny s 20% alkoholom
      • 2. destilácia „zaoblená“ /typ tvaru je žiarovka/, trvá 5-6 hodín, získajú približne 230-250l nového destilátu so 60% alkoholom
Pozn. Alembický destilačný prístroj v tvare žiarovky , ktorý sa používa pri druhej destilácii → nový destilát s čistou, sladkou chuťou a pomáha vytvárať hladkú štruktúru konečného destilátu.