Rodina Cattierovcov sídli v Montagne de Reims a vlastní 33 hektárov viníc v najvyhlásenejších crus v regióne Champagne vrátane obcí Rilly-la-Montagne, Chigny-les-Roses a Ludes. Výber hrozna sa riadi dôvernými znalosťami rodiny Cattierovcov, ktorí sa zaoberajú vinohradníctvom v Champagne už viac ako 250 rokov. Každý rok mapujú pozemky, kde sa rodí hrozno s najpozoruhodnejším charakterom – bez ohľadu na cru a z toho, čo matka príroda v danej sezóne ponúkla. Udržateľnosť je u Cattierovcov hlavnou zásadou hospodárenia s vinicami, ich pozemky majú certifikát HVE úrovne 3, čo je najvyššie hodnotenie francúzskej vlády potvrdzujúce mieru starostlivosti a čo potvrdzuje ich najvyššiu angažovanosť pri udržiavaní zdravého životného prostredia, aby ho zachovali pre budúce generácie.

Jean-Jacques Cattier a jeho syn Alexandre, pestovatelia šampanského 12. a 13. generácie, vyrábajú prestížne cuvée Armand de Brignac a ich snom je vytvárať šampanské takej výnimočnej kvality, ktorá by predstavovala to najlepšie z najlepšieho z regiónu, kde ich rodina pestuje vinič už viac ako 250 rokov. V 50. rokoch 20. storočia Nelly Cattier, matka Jeana-Jacquesa, narazila v rozčítanom románe na postavu s menom „M. De Brignac“. To meno sa jej zdalo také vznešené, že si ho zaregistrovala, aby ho v budúcnosti mohla používať ako pomenovanie pre nové víno. Dlho sa naň zabúdalo, no začiatkom roku 2000 sa pri tvorbe nového cattierovského tête de cuvée rozhodol Jean-Jacques vzdať hold svojej matke a pomenoval ho týmto výnimočným menom.