Hennessy je hrdé na svoju bohatú históriu. Jeho írsky zakladateľ Richard Hennessy bol natoľko okúzlený krajinou pri meste Cognac, že tu v roku 1765 založil obchodnú spoločnosť. Pod vedením jeho syna Jamesa sa spoločnosť rýchlo rozrastala a prijala obchodné meno, ktoré má dodnes: Jas Hennessy & Co. Osem generácií Hennessy riadilo túto skvelú spoločnosť a neúnavne cestovalo po svete, aby vytvorili celosvetovú povesť tejto značky.

Hennessy mal vždy medzinárodný rozhľad. Na začiatku zasielali koňak na tradičné trhy do Írska a Veľkej Británie. Londýn sa nachádzal v srdci predajnej stratégie firmy takmer po dve storočia. Hlavné mesto Veľkej Británie bolo kľúčovým bodom pre distribúciu na vzdialené trhy Austrálie a Ameriky a od roku 1794 sa ním stal New York. Riaditelia Hennessy boli prví, ktorí objavili ázijské trhy a založili tu silné základne, zvlášť v Japonsku v roku 1868. Južná Amerika, Stredný východ a juhovýchodná Ázia sa k jednému z najväčších distribučných reťazcov pripojili neskôr.

Schopnosť prispôsobiť sa a čerpať podnety z miestnych kultúr a tradícií predstavovali hlavnú hnaciu silu spoločnosti pri dobýjaní nových trhov.

V poslednej štvrtine 19. storočia ohrozilo budúcnosť Hennessy mohutné šírenie choroby postihujúcej hrozno. Spoločnosti však stačilo iba pätnásť rokov, aby dokázala, aká je prispôsobivá. Hennessy rýchlo pripravila regeneráciu viníc a dala na trh staršie „eaux-de-vie”. V rámci inovatívneho ducha začala spoločnosť fľaškovať koňak vo veľkom, čím značne prispela k industrializácii obchodu s koňakom a vytvorila si vlastné etikety, ktoré symbolizovali značku.

Na konci 19. storočia bol Hennessy prvým výrobcom koňaku, ktorý pochopil, že pre ďalšie obdobie bude kľúčová reklama. Meno značky obletelo svet. Potom, čo Hennessy uspel u šľachty a známych osobností, stali sa títo ľudia vyslancami značky. Hennessy spojil svoj imidž s prestížnymi miestami a zvláštnymi príležitosťami a práve to mu vybudovalo silnú povesť prvotriedneho, luxusného výrobku.

V roku 1971 vošla spoločnosť do obchodného partnerstva s firmou Moёt & Chandon a skupina Moёt Hennessy sa stala jednou z vedúcich svetových skupín v obchode s vínom a tvrdým alkoholom. V roku 1987 aliancia so spoločnosťou Louis Vuitton umožnila vznik skupine LVMH, ktorá je vedúcou svetovou luxusnou a prestížnou skupinou, v ktorej má Hennessy prirodzene svoje miesto.